سیستم جامع مالی

سیستم جامع مالی حسابداری ام دی وان

Posted on

سیستم جامع مالی ام دی وان  شامل  زیر   سیستم های زیر است :   – زیر سیستم حسابداری   – زیر سیستم تدارکات و خرید   – زیر سیستم خزانه داری   – زیر سیستم فروش   – زیر سیستم انبار جهت آشنایی و دانلود نسخه رایگان نمایشی به ادامه مطلب مراجعه فرمایید: