دانلود ها


نرم افزارهای مورد نیاز را از اینجا دانلود کنید


دانلودنرم افزار ارسال پیام به واتساپ – نسخه 1
دانلودنرم افزار ارسال پیام به واتساپ – فایل فشرده شده (RAR)
دانلودنرم افزار ارتباط از راه دور- AnyDesk
دانلودنسخه بدون نصب نرم افزار ارسال پیام به واتساپ

نمایشفیلم آموزشی استفاده از نرم افزار ارسال واتساپ-نسخه 1Add blockAdd block